Được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất

Khả năng bảo mật toàn diện để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất. Tìm hiểu thêm.

Khả năng kiểm soát đa dạng, nhiều chứng nhận kiểm toán và bảo mật được áp dụng rộng rãi. Tìm hiểu thêm.

Xây dựng kiến trúc lai giúp mở rộng cơ sở hạ tầng tại chỗ của bạn lên Đám mây. Tìm hiểu thêm.

Truy cập tùy theo nhu cầu của bạn, tăng và giảm quy mô theo yêu cầu với thông báo chỉ trong vài phút. Tìm hiểu thêm.

Mạng lưới các Khu vực AWS trên toàn cầu

Skip Map